Aktivitetskalender

TNF står bak mange viktige arenaer med lokal forankring, som er sentrale for god kontakt næringsdrivende imellom, og mellom offentlig og privat sektor. Vi arrangerer månedlige frokostmøter med ulike temaer, dialogmøter, Quo Vadis, regionbykonferansen STRØK, Tønsbergprisen og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer.

30

november

Bli med å styrk Tønsbergs attraksjonskraft!

Gjennom vår offentlig-private samhandlingsplattform, HPS, ønsker vi å styrke Tønsberg sentrums attraksjonskraft og har i den forbindelse satt i gang en prosess med utarbeidelse av et bygulvskart i sa

10:00 - 12:00