Bli med å lage ny kommuneplan for Tønsberg kommune

Nytt år og nye muligheter!
Vi håper du har lyst til å være med på å forme Tønsberg kommune. For første gang inviteres Tønsbergsamfunnet til å være med på å lage kommuneplanens samfunnsdel fra start. Du har nå en unik mulighet til å være med og påvirke de målene kommunen skal styre etter de nærmeste 12 årene. Bli med på en digital prosess 12. eller 14. januar 2021, kl. 18.00. Du trenger ingen forhåndskunnskap. Du trenger kun en pc med kamera, lyd og nettilgang.

Gå inn her for mer informasjon og påmelding: https://www.tonsberg.kommune.no