Brutalt men positivt!

Brutalt men positivt!

02. april | Tekst : Heidi Skjeggerød
12. mars i fjor ble brutal for oss. Over natten forsvant kundegrunnlaget vårt, og de fleste prosjektene våre ble utsatt. Vi skjønte fort at likviditeten kom til å bli satt under press. En utsatt dag for oss, er tapt omsetning.
Jon Fossen-Thaugland er daglig leder i Flyt Ledelse som jobber primært med lederutvikling og designer skreddersydde organisasjonsutviklingsprosesser basert på kundens behov. Det betyr at vi jobber med å effektivisere organisasjoner på en helhetlig måte, og med at folka som jobber der opplever både utfordring og mestring. Målet vårt er å finne flyten i folk. Når folk finner flyten, får de motivasjon til å lykkes. Folk i flyt er kilden til gode resultater!

Vi er tre ansatte som sitter på Stasjonen. I tillegg har vi mange dyktige samarbeidspartnere som vi kaller for "gjengen vår". Gjengen vår sitter stort sett andre steder i Tønsberg, men også på Gjøvik, og er både faglige sparringspartnere og uunnværlig tilleggskompetanse.

Et tilbakeblikk på koronaåret

12. mars i fjor ble brutal for oss. Over natten forsvant kundegrunnlaget vårt, og de fleste prosjektene våre ble utsatt. Vi skjønte fort at likviditeten kom til å bli satt under press. En utsatt dag for oss, er tapt omsetning. Heldigvis bor vi i verdens beste og rikeste land, og selv om hjelpen kom sent, fikk vi nødvendig assistanse for å komme oss over den verste kneika. Enda viktigere var støtten fra våre kunder, som selv var preget av situasjonen. De skapte forutsigbarhet for oss gjennom å trygge oss på at de ville komme tilbake til oss straks situasjonen tillot det. Og det har de gjort. Hver gang det har vært mulig og forsvarlig det siste året, har vi kunnet møte kundene våre.

Tilbakeslag, normaldrift eller omstilling

En positiv erfaring var at kalenderen plutselig ble åpen, var at vi fikk mulighet til å takke ja til flere nye kunder som kom til oss for hjelp.
I skrivende stund føles det litt som vi er tilbake i mars 2020. Det som er annerledes er at vi møter situasjonen med mer erfaring, og at nedstengingen nok blir mer kortvarig denne gangen.

Covid-19 har gitt oss mulighet til å jobbe mye med bedriftsutvikling, og på den måten til å finne og forsterke kjernen i det vi driver med. Blant annet kan ledere i Tønsberg glede seg til mange spennende og relevante kurs og lederprogrammet i tiden som kommer. I tillegg har vi, mot alle odds, ansatt en ny ressurs - Ida Seljeseth! Ida er utdannet statsviter og retoriker, og er ekspert på hvordan språket virker mellom folk - hva som får folk til å snakke godt sammen. Helt spesielt er hun opptatt av hva det er som får folk til å ytre seg. Ida kompletterer vår lederkompetanse og det er sykt motiverende og vokse i motgangstider.

Vi ser lyst på veien videre!