Dugnad for Færder Folkehøgskole!

Dugnad for Færder Folkehøgskole!

03. desember | Tekst : Redaktør
Næringsforeningene i Tønsberg og Færder er engasjert i Foreningen Færder Folkehøgskole som jobber med å etablere en folkehøgskole på Bolærne.Dette vil kunne få store positive ringvirkninger for det lokale næringsliv og sikre allmenheten videre tilgang til øyene. Foreningen Færder Folkehøgskole er nå i dialog med Færder kommune om å en avtale om å få leie 1990-bygget og Befalsforlegningen til dette øyemed.

Foreningen trenger nå midler til å drifte arbeidet videre og få skolen realisert. La oss sammen støtte opp om Foreningen Færder Folkehøgskole.

Blir du med på dugnaden?

Gå inn på denne lenken for å støtte Foreningen Færder Folkehøgskole:

spleis.no/faerderfolkehogskole

Ved å være med på Spleis for å reise kapital til prosjektering og etablering før folkehøgskolen får statstilskudd vil du bidra til at Foreningen Færder Folkehøgskole kan realisere Færder folkehøgskole

 

Les mer om Færder Folkehøgskole og deres arbeid med å etablere folkehøgskolen her:

Færder Folkehøgskole - kort info