Hvilke støtteordninger gjelder nå?

Smittesituasjonen i kommunen vår er stigende og nasjonale tiltak gjør det tøft for mange næringsdrivende. Vi har samlet nyttige linker til hvordan man søker støtte og hjelp.
I tillegg så er det åpent for alle å ringe næringsforeningen ved behov for hjelp og veiledning til å finne frem til hvilken støtteordning som kan passe din bedrift.

Nyttige nettsteder for næringsdrivende
Altinn – Koronaviruset (covid-19) og din virksomhet 
Kompensajonsordningen for næringslivet – søknadsskjema og kriterier
Støtteordninger fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Denne kalkulatoren  hjelper deg med å beregne støtte
https://kompensasjonsordning.brreg.no/sa-mye-tilskudd-kan-foretaket-fa

Andre ordninger som kan være Her er det flere ordninger som kan være relevante
midler til Bedriftsintern opplæring (BIO-midler
NAV Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?
Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe deg som bedrift i koronakrisen
VIRKE Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?
NHO aktuelt for mange bedrifter i forbindelse med koronapandemien
NAV Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ved behov for hjelp eller veiledning ta kontakt på telefon 98 88 62 88 eller ved å sende en mail til: heidi@tonsbergnf.no

Følg også Regjeringens tidslinje da denne gir deg nyttig informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/