Innkalling til Generalforsamling

13. april | Tekst : Redaktør
DATO: 27. april 2023

TID: Klokken 18.00

STED: Friends at Work – inngang fra torget (Storgaten 30-32, 3126 Tønsberg)

 

AGENDA: 

  1. Registrering av fremmøtte medlemmer

  2. Valg av møteleder

  3. Godkjennelse av innkalling

  4. Valg av to medlemmer til å delta i protokoll

  5. Godkjennelse av årsberetning

  6. Godkjennelse av revidert årsoppgjør

  7. Godkjennelse av neste års kontingent og serviceavgift

  8. Valg av styret, inkludert valg av styrets leder og nestleder

  9. Valg av valgkomitè


  10.  

 

Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer, medlemmer kan møte med fullmakt fra en annen medlemsbedrift. Det må fremkomme i fullmakten hvilke saker fullmakten gjelder for. 

 

Vedlegg:

Innkalling til Generalforsamling
SAK 5. Tønsberg Næringsforening Årsberetning 2022
SAK 6. Tønsberg Næringsforening Årsregnskap 2022 
SAK 6. Tønsberg Næringsforening Revisjonsberetning
SAK 7. Fastsettelse av neste års kontingent og serviceavgift
SAK 8. Valgkomiteens innstilling
SAK 9. Styrets innstilling

 

Lenke til påmeldingsside