Innkalling til generalforsamling

23. mars | Tekst : Heidi Skjeggerød

Generalforsamling blir gjennomført digitalt på Teams 7. april kl 18. 

Dato: 7. april
Tid: Kl 18

Alle påmeldte vil motta detaljer vedr pålogging i egen mail i forkant av møtet.

Agenda:
1. Registrering av fremmøtte medlemmer
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling
4. Valg av 2 medlemmer til å delta i protokoll
5. Årsberetning
6. Fastsettelse av revidert årsoppgjør
7. Fastsettelse av neste års kontingent
8. Valg av styret, inkludert valg av styrets leder og nestleder
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomitè

Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer. Medlemmer kan møte med fullmakt fra en annen medlemsbedrift. Det må fremkomme i fullmakten hvilke saker fullmakten gjelder for.

Vedlegg:
Innkalling til Generalforsamling
Tønsberg Næringsforening Årsberetning
Tønsberg Næringsforening Årsregnskap
Tønsberg Næringsforening Revisjonsberetning
SAK 7 Fastsettelse av neste års kontingent og serviceavgift
TNF valgkomiteens innstilling 2021