alt tekst
Kammegaten 6

Historie

Tønsberg og Færder Næringsforening har lang historie – helt tilbake til 1849. Her kan du lese litt om utviklingen siden den gang, og i tillegg litt om huset vårt i Kammegaten 6. 

Foreningen har utviklet seg gjennom organisk vekst, samt flere sammenslåinger opp gjennom årene.
Våren 2008 slo Tønsberg Håndverk og Industriforening og Tønsberg Næringsforening seg sammen til Tønsberg Næringsforening (TNF). I forkant av kommunesammenslåingen mellom Tønsberg og Re, slo TNF seg sammen med Re Næringsforening i 2018.
Tønsberg og Færder næringsforening (TFN) så dagens lys 27.september 2023, etter en sammenslåing av næringsforeningene i Tønsberg og Færder. Med våre ca. 450 medlemmer utgjør vi i dag en betydelig medlemsorganisasjon for vårt regionale næringsliv med en viktig rolle i å påvirke politiske beslutninger som engasjerer næringslivet. 
Tønsberg og Færder Næringsforening eier Kammegaten 6
et hus vi er stolte av, og vi ønsker her å dele husets historie med deg slik vi kjenner den:


Perioden 1800–1911

Tidlig på 1800-tallet ble det som opprinnelig var Kammegaten 6 bygget – det ble den gang brukt som bolig i 2. etasje og forretningsvirksomhet i 1. etasje.
Håndverker og industriforeningen (forløperen til dagens Tønsberg og Færder Næringsforening) så dagens lys i 1849, da med 49 medlemmer. Det kan virke lite, men med tanke på at det på denne tiden var ca. 2 000 innbyggerne i Tønsberg (200 av disse var skatteytere), kan man trygt si at også den gang var dette en forening av betydning.
De første femti årene av sin tid leide foreningen rom på rådhuset, men det var et stort ønske om å eie noe eget.

Perioden 1911–1940

I 1911 fikk man høre at Kammegaten 6 var til salgs og man slo til. Huset ble kjøpt av enkefru Arntzen for 22 000 kr, og det ble nå startet et arbeid med å tilpasse huset til foreningens behov. Det ble igangsatt en betydelig ombygging, som ble kostbar grunnet økte priser som en følge av første verdenskrig. Men foreningen mente på denne tiden at dette var en meget god investering, både i penger og i dugnadstimer – og i ettertid kan man jo med sikkerhet si at de hadde helt rett i dét.
Huset sto ferdig, mer eller mindre slik det fremstår i dag, i 1921, og det ble den gang benyttet som forretning i 1.etasje og foreningen disponerte 2. etasje til møter og sosiale sammenkomster.

Perioden 1940–1990

Under andre verdenskrig ble huset okkupert av tyskerne – og det var et sørgelig syn som møtte foreningens medlemmer når de fikk huset tilbake etter frigjøringen i 1945. Huset hadde da behov for nok en total restaurering, og det ble lagt ned mangfoldige dugnadstimer slik at Kammegaten 6 igjen ble foreningens stolthet.
I årene som nå kom ble det restaurantdrift i 1.etasje – og både «håndverkeren» og «friluften» er kjente steder for mange Tønsbergensere.

Perioden 1990 og frem til i dag

Foreningen så det etter hvert vanskelig å drive restaurant, og besluttet å omgjøre hele huset til kontordrift.