Om TFN

Tønsberg og Færder Næringsforening jobber for våre medlemmer og har lange tradisjoner i å ivareta regionens næringsliv. TFN setter viktige saker på agendaen og er en sentral møtearena. Vi er en politisk nøytral organisasjon og opptatt av å tenke lokalt så vel som regionalt.

30

november

Bli med å styrk Tønsbergs attraksjonskraft!

Gjennom vår offentlig-private samhandlingsplattform, HPS, ønsker vi å styrke Tønsberg sentrums attraksjonskraft og har i den forbindelse satt i gang en prosess med utarbeidelse av et bygulvskart i sa

10:00 - 12:00 

Står på for våre medlemmer

Tønsberg og Færder Næringsforening skal arbeide for en positiv næringsutvikling til beste for foreningens medlemmer og regionen. Dette vil TFN oppnå gjennom samarbeid med offentlige myndigheter, samt gjennom arrangementer, prosjekter og møter som fokuserer på næringslivets behov og på saker som er viktige for foreningens medlemsbedrifter. TFN vil være en aktiv bidragsyter for å utarbeide målsettinger for næringspolitikk, næringsarealer, kommunikasjon og annen infrastruktur. Foreningen har i dag ca. 450 medlemmer.

En sentral møteplass

TFN arrangerer mange viktige arenaer med lokal forankring, som er viktige for god kontakt næringsdrivende imellom og mellom offentlig og privat næringsliv. Vi arrangerer ca. 10 frokostmøter i året med ulike temaer, samt medlemsmiddag, informasjonsmøter, Quo Vadis, sommerfest, julebord og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer, og avholdes fortrinnsvis med medlemmer som vertskap.


Vi engasjerer oss i saker som våre medlemmer setter på agendaen

– har du innspill; ta kontakt!