Styret i TFN

TFN har et aktivt styre som møtes hver måned. Er du nysgjerrig på hva det innebærer å sitte i styret; ta kontakt så formidles du videre til vår valgkomité.

 

Styret er aktivt og møtes minst 6 ganger i året, med unntak av juli.  Daglig leder deltar på styremøtene. Avhengig av hva som skal behandles, kan det inviteres aktuelle personer til deler av møtene for å informere eller bli orientert. For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av innspill. Alle medlemmer oppfordres derfor til å spille inn aktuelle saker som ønskes behandlet. Innspill og forslag kan ytres til daglig leder, eller direkte til ett eller flere av styremedlemmene.

Styret består av:

 

Styreleder

Fredrik Aas (Drømmehytta)

 

Nestleder

Fredrik Nilsen (Dag Arne Nilsen)


Styremedlemmer

Hanna A. Kirsebom (DNB)

Heidi C.Aas Larsen (Tenden)

Otto A. Winterstad (EDH Utleie)

Rita Furan (Flyt Ledelse)


Varamedlemmer

Nicolaus Wedel Jarlsberg

Tor Lie