Parkeringsstrategi

Å avvikle gateparkeringen uten å ha gode alternativer kan bety slutten for flere butikker i Tønsberg sentrum. Nå utfordre vi politikerne sammen med Tønsberg sentrum og Micasa.

Å avvikle gateparkeringen uten å ha gode alternativer kan bety slutten for flere butikker i Tønsberg sentrum. Nå utfordre vi politikerne sammen med Tønsberg sentrum og Micasa.

Skal vi ha et levende sentrum med full aktivitet må vi ha tilgjengelige parekringsplasser i Tønsberg sentrum. En undersøkelse som ble gjennomført i 2016 viser at 80 % av omsetningen i Tønsberg sentrum skjer ved bruk av egen bil; som fører eller passasjer. Og vi legger ikke skjul på at vi er skeptiske til kommunens planer om å redusere antallet parkeringsplasser på gatene i bykjernen. Politikerne har gått ut med at de vil fjerne 500 offentlige gateparkeringsplasser i Tønsberg sentrum, og ønsker at private aktører sørger for 500 nye plasser i parkeringshus. Men dette er ikke et 1:1-forhold. En god del av dem som parkerer i gaten vil ikke inn i et P-hus. Du må regne med at trafikken kanskje går ned med 30–40 prosent og med dette også omsetningen som gir arbeidsplasser.

Cecilie B. Sørumshagen i Tønsberg Sentrum sier at utviklingen i bykjernen på mange måter har vært positiv de siste årene. Handelsomsetningen økte mer enn landsgjennomsnittet i 2015, og antallet tomme butikklokaler er blitt mindre. Skal vi føre dette videre, er parkering en av de viktigste faktorene. Hun er bekymret for konsekvensene for handelsstanden i bykjernen utenom Farmandstredet dersom det blir færre parkeringsplasser nær butikkene. Det er mange som kommer med bil. Og undersøkelser viser at hvis folk må gå mer enn 70 meter fra parkeringsplassen til butikken, går handelen ned.

Vi frykter at et dårlig parkeringstilbud kan svekke Tønsbergs posisjon som regionalt handelssentrum. Er det for vanskelig å få satt fra seg bilen der man vil handle, kan folk i stedet velge Sandefjord og Horten.  I så fall kan miljøgevinsten bli borte: Dette betyr at folk i stedet kjører lengre med bil, og CO₂-avtrykket blir større.

Vi har også friskt i minne om hva som skjedde under fjorårets Bytri-arrangement: Lørdagsomsetningen, som er svært viktig for mange forretninger, var 20 prosent dårligere enn normalt fordi så mange gater var sperret. Det viser hvor viktig tilgjengelighet er.

Vi representerer i alt 500 Tønsberg-bedrifter, og mener det er svært viktig at de blir tatt med på råd i det videre arbeidet med gatebruksplanen og annen sentrumsutvikling.