Strategisk Næringsplan

Tønsberg og Re kommune er i gang med å lage strategisk næringsplan - og Tønsberg Næringsforening er engasjert. Vi vil i løpet av våren komme ut med en spørreundersøkelse til deg som medlem - dine tanker er viktig for oss.

Hvordan ser vi for oss at utviklingen i vår nye kommune skal bli? Planer er viktig for at vi best mulig skal være rustet til å møte fremtiden. Alt kan ikke planlegges, men vi kan ha tanker om hvordan vi ser for oss utviklingen. Næringslivet og arbeidsplasser er helt vesentlig for identiteten av en kommune.

Har du tanker ikke nøl med å ta kontakt.Link til undersøkelse legges ut her når den er klar.