TNF har fått medlemsbesøk av Tore Skåtun

Tore hjelper bedrifter, både ledere og ansatte, å skape et nytt fundament å operere utfra, der de opplever mindre stress, bedre samarbeid og kommunikasjon, økt trivsel og ytelse, og større tilgang til sine mentale ressurser.

«Du skal ikke tro alt du tenker. Hva om stress ikke er noe vi bare må leve med?» 

Eget stress er lederens største utfordring, men er det bare myte… (?). Faktum er at vi kikker utenfor oss selv for et svar på noe som blir skapt på innsiden.  

Tore vet hva han snakker om. Han har jobbet som seniorrådgiver for statsledere i en rekke utviklingsland, drevet FNs lederutviklingsprogram for ungdomssektoren i Kosovo og hatt både små og store kunder fra bedriftsmarkedet i sine lederutviklingsprogrammer. Etter mange års erfaring har han samlet trådene i løsninger på hvordan man tilnærmer seg de ofte stressende og belastende lederoppgavene på best mulig måte.

Tenk deg følgende scenario; Du er statsleder i et land som rammes av den ene krisen etter den andre. Først er det krig, så er det hungersnød, så kommer det en flom – og til sist er det gjerne korrupsjon blant dine egne i ministeriet, og de med høyere utdanning har reist til andre land. Din oppgave er å få i gang effektiv leveranse av grunnleggende tjenester til dine innbyggere. Hvordan skal man som leder håndtere noe slikt – det vil si – hvordan skal man klare å stå i noe slikt uten å bli fullstendig overveldet av stress?

Svaret på dette er et relativt enkelt tankeprinsipp, men det må gjennomføres fullt ut: ”Innse at det du opplever er et produkt av egne tanker og ikke et produkt av omgivelsene. Altså – hvordan du opplever f.eks. hungersnøden er et resultat av hva du tenker om hungersnøden og ikke hungersnøden i seg selv. Som leder, uavhengig av hungersnød eller finanskrise er det altså egne tanker som bestemmer hvor mye stress du opplever, eller i hvilken grad du ser utfordringene for det de er – med et klart og handlekraftig sinn”, sier Tore.

Hans lange reise med lederutvikling startet på 80-tallet, og det han praktiserte var ”state of the art” innenfor feltet av personlig utvikling. Folk kom fra hele Norden på kurs, og fellesnevneren for mange var ledere som sleit litt med egen rolle. Senere, da han flyttet til Tønsberg med eget firma innen organisasjons- og lederutvikling, var kundelisten komplettert med solide leder- og bedriftsnavn, blant annet Telenor som skulle klare overgangen fra monopol til markedsbedrift.

I 1999 gikk ferden ut i verden med første stopp i Israel hvor han jobbet med internutvikling av Bahai World Centre – en organisasjon med over 700 mennesker fra over 70 nasjoner, – og med en real utfordring å få ledere til å skape en effektiv organisasjon og god ledelse seg imellom.

Etter at krigen i Kosovo var over, får Tore et annet alvorlig oppdrag i fanget. Krigen har medført at 60-70% av resterende befolkning er under 25 år. Oppdraget gikk ut på å bygge lederkapasitet for ledere innen ungdomssektoren, både innen regjering og sivilt samfunn, og hjelpe dem til å ta ansvaret for å lede seg selv, organisasjonen de representerte, og landet videre. Tore jobbet med både Serbere og Kosovoalbanske unge ledere.

Etter dette fulgte et tiår som seniorrådgiver for FN.

Først som FN-rådgiver i Afrika, ble det veldig tydelig at statsledere og ministre var fullstendig overveldet av de enorme utfordringene de stod ovenfor. Som nevnt stod de ovenfor et katastrofebilde i widescreenformat, og jobben startet med samtaler om hva lederne innerst inne satt med av tankegods, tanker som gjerne begrenser evnen til å se nye løsninger. Tore utfordret tankeforestillingene og troen på hva som faktisk går an (og ikke går an) å få til. Etter relativt kort tid evnet lederne på en helt ny måte å ta styring over utviklingen, istedenfor å være kasteball for alle omstendigheter som stadig flommet inn over landet de var satt til å lede.

Det var da Tore jobbet ved FNs hovedkvarter i New York at noe skjedde. Under en konferanse hvor ledere fra 40 ulike land var samlet til en ukes ledersamling, underviser Tore med det han kaller ”my bag of tools and tricks”. ”Da kom det noe over meg. Jeg kjente at dette lederstoffet begynte å bli gammelt, – nå må jeg videre og ta ledelse til nyere høyder!”, sier Tore. «Det jeg ønsker er å bidra til en dypere endringsprosess, som innebærer reell og varig endring i den enkeltes liv og utvikling».

Det tok litt tid før ”dette nye” tok helt form. Men etter tips fra en venn kom Tore på sporet av en helt ny forståelse av hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan vi skaper vår egen virkelighetsopplevelse gjennom det vi tenker. Den første innsikten var å se at stress er ikke noe en opplever som følge av spesielle omgivelser, personer eller oppgaver – men i hovedsak et resultat av hva vi tenker – det er ikke arbeidsoppgavene eller miljøet som skaper stresset, men det vi tenker om det. For det meste så lever vi i en misforståelse av hvordan menneskesinnet fungerer. Noe som fører til ineffektivitet, mangel på samarbeid og nedsatt prestasjon i jobbsammenheng, så vel som en stor del unødvendig stress og personlig lidelse. Erkjennelsen om hvordan vårt ‘operativsystem’ egentlig fungerer må antagelig være verdens mest nyttige innsikt for en leder. Her går man bakenfor alt som heter strategi og ulike mer eller mindre vellykkede teknikker, – det handler om å tilegne seg en helt annen forståelse av livet – et nytt mindset.

La oss gå litt tilbake til innledningen, ”du skal ikke tro alt du tenker”. «Hjernen vår er laget slik at det ikke er mulig å la være å tenke, tankene bare kommer som perler på en snor. Tanken er en utrolig kreativ kraft, – bare tenk på at alt som er skapt faktisk kommer fra en tanke. Men tankens kraft har enda et aspekt – den gir liv til følelsen. Det er jo ikke omgivelsene i seg selv som skaper en følelse – det er det vi tenker om omgivelsene som skaper en følelse. Ergo så opplever vi kun det vi tenker (!) Overfører vi dette til en arbeidsplass med stress, – så er nettopp stresset også bare en tanke utfra en omstendighet. Det er følgelig en selv som skaper liv i tanken og bringer liv i stresset – eller usikkerheten, irritasjonen, og hvilken som helst annen følelse. Og det som ser virkelig ut, kjennes også virkelig, og man tror at ‘slik er det bare’. Ut fra dette skaper alle sin egen opplevelse av virkeligheten med sine tanker og følelser. Vi har følgelig like mange ”virkeligheter” som vi har mennesker på jorda, sånn ca 7-8 milliarder, – og derav utsagnet at du kan ikke være sikker på at det du tenker er sant”, sier Tore, «det er bare slik det virker akkurat nå».

De gode nyhetene er at man ikke trenger å være et offer for sin egen tankeskapte virkelighet. Vi er, med litt hjelp i forhold av undervisning eller coaching, i stand til å se hvor vår opplevelse kommer fra og hvordan vi kan være mer i kontakt med våre iboende ressurser og indre klarhet.

Denne tilnærmingen, refereres gjerne til som ‘innsikts-prinsipper’. Og gjennom å forstå disse prinsippene får vi et helt nytt ståsted for å håndtere ikke bare stress, men også våre største utfordringer innen organisasjon og ledelse, så vel som på alle andre områder i livet.

Dette har med hell blitt prøvd ut i svært vanskelige miljøer, ja selv i belastede mikrosamfunn; I et tungt belastet bymiljø i USA med høy gjeng-kriminalitet, narkotikamisbruk, vold og generell håpløshet, torde ikke engang politiet ta seg inn. Etter at én mann med nytt tankesett begynte å snakke med folk utfra den nye forståelsen, fikk bydelen gradvis noen helt andre meritter enn kriminalitet å vise til. I løpet av to år fantes ingen mord, drugdealere forsvant, folk stelte og pleide husene sine, og ungene gikk på skolen. Høres det for godt ut til å være sant? Vel, les gjerne om Modello-prosjektet her.

Etter 12 år rundt i verden, primært for FN, og 4 år som leder av Redd Barnas Beredskapsstyrke, er Tore nå tilbake i Tønsberg. Om det blir for evig vet vi ikke – men vi håper det blir lenge slik at flest mulig kan få mer innsikt i Tores nye ”bag of tools”!

Tore hjelper bedrifter, både ledere og ansatte, å skape et nytt fundament å operere utfra, der de opplever mindre stress, bedre samarbeid og kommunikasjon, økt trivsel og ytelse, og større tilgang til sine mentale ressurser.

Tore har ennå ikke nettside oppe, men kan gjerne kontaktes pr tlf 45 095 918 eller mail: tore.skaatun@gmail.com