Tønsberg 24

I forbindelse med årets ”Quo Vadis” vil vi sammen med Pulserende Kystperle lage et magasin som først og fremst skal vise bredden av næringslivet i Tønsberg regionen.

Tønsberg næringsforening med nytt magasin

Næringsforeningen har siden starten jobbet for utvikling av næringslivet i Tønsberg regionen, oppmuntret til nye virksomhet og bidratt til å styrke samarbeidet og samholdet mellom bedrifter og bransjer i regionen. Vi som næringsliv har da heller ikke noe å skamme oss over. Våre medlemmer representerer en imponerende bredde og styrke.Nå er det på tide å fortelle omverdenen om alt det spennende som skjer i Tønsberg regionen. Det er på tide at Tønsberg regionen fremstår som et dynamisk sted for næringslivet og ikke bare sommerby og lekegrind for feriefolk og badegjester.

Tønsberg 24. En offensiv presentasjon av næringsbyen Tønsberg.

I forbindelse med årets ”Quo Vadis” vil vi sammen med Pulserende Kystperle lage et magasin som først og fremst skal vise bredden av næringslivet i Tønsberg regionen. Magasinet vil få nasjonal distribusjon som innstikk i Dagens Næringsliv og vil være viktig i arbeidet med å vise resten av landet hva vi i Tønsberg er gode for.

Vi har mye å være stolte av og mange gode historier å fortelle. Tønsberg 24 vil bli vårt utstillingsvindu for hele Norge.

Magasinet vil bli laget av Oktan reklamebyrå i Drammen, som har lang erfaring med å lage tilsvarende magasiner for både Drammen og Hamarregionen. Oktan har også vært sentrale i utviklingen av omdømmekampanjene og –aktivitetene for Drammen by, et arbeid som har gitt Drammen svært mye positiv oppmerksomhet og omtale.

Hvordan blir første nummer av Tønsberg 24?

Vi er i startfasen og gleder oss til å ta fatt. Det vil være naturlig å knytte deler av magasinet opp til årets ”Quo Vadis”-tema; Smart, Smartere, Smartest, med et spesielt fokus på å formidle Tønsberg regionen som et spennende og sentralt næringslivssted med et bredt spenn av en rekke bransjer.

Ove Andheim fra Oktan vil ta kontakt for å informere i detalj om Tønsberg 24 og mulighetene hver enkelt næringsaktør vil ha i magasinet.