Bli medlem!

Tønsberg og Færder Næringsforening er til for sine medlemmer. Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.

15

desember

Julegrøt for næringslivet

12:00 - 13:30 

Medlemsfordeler:

 • Mulighet til å delta gratis, eller til medlemspris, på alle våre arrangementer
 • Gi andre medlemmer gode tilbud og motta tilbud fra øvrige medlemmer (medlemstilbud på våre hjemmesider)
 • Profilering via websider, sosiale medier osv.
 • Være vertskap på frokostmøter eller informasjonsmøter

Hvorfor bli medlem i Tønsberg og Færder Næringsforening?

 • Du får bidra til næringsutvikling i ditt område
 • Du får bidra til gjennomslagskraft og tyngde for næringslivet, og mulighet til å påvirke offentlige myndigheter gjennom TFN
 • Du får løpende oppdateringer på hva som er viktig
 • Du bygger nettverk og relasjoner, og blir automatisk invitert til våre arrangementer, både de som som er åpne for alle (frokostmøter og informasjonsmøter) og de som kun er for medlemmer (generalforsamling/årsmøte, sommerfest og julebord).
 • Du får innpass på en sosial arena, vi har et godt samarbeid med blant annet de andre næringsforeningene i regionen og i Vestfold og NHO.
 • Du får faglig påfyll, interessante og dagsaktuelle foredrag, møter, konferanser og seminarer.
 • Du får bidra med innspill til faglig innhold og gode foredragsholdere
 • Du får inspirasjon, motivasjon og nyttige tips
 • Det er ingen begrensinger på hvor mange fra din bedrift som kan delta på våre arenaer

MEDLEMSKONTIGENT

Årsavgiften er todelt: Kontingent (595 kr for alle) + serviceavgift (bedriftens omsetning avgjør beløp).

 

Serviceavgift inkl. mva
Omsetning under 1,5 mill kr 940,- 1 175,-
omsetning mellom 1,5 - 10 mill kroner 2 460,- 3 075,-
Omsetning mellom 10 og 50 mill kr 5 530,- 6 913,-
Omsetning over 50 mill kr 8 710,- 10 888,-
Varehus og butikksentra etter avtale etter avtale
Personlig medlemskap 235,- 294,-
Assosierte medlemmer 6 360,- 7 950,-
Gårdeierer 8 830,- 11 038,-
Bedrifter som er en del av Gründerhuset etter avtale med gründerhuset

Omsetning under 1,5 mill kr

940,-

Serviceavgift inkl. mva

1 175,-

omsetning mellom 1,5 - 10 mill kroner

2 460,-

Serviceavgift inkl. mva

3 075,-

Omsetning mellom 10 og 50 mill kr

5 530,-

Serviceavgift inkl. mva

6 913,-

Omsetning over 50 mill kr

8 710,-

Serviceavgift inkl. mva

10 888,-

Varehus og butikksentra

etter avtale

Serviceavgift inkl. mva

etter avtale

Personlig medlemskap

235,-

Serviceavgift inkl. mva

294,-

Assosierte medlemmer

6 360,-

Serviceavgift inkl. mva

7 950,-

Gårdeierer

8 830,-

Serviceavgift inkl. mva

11 038,-

Bedrifter som er en del av Gründerhuset

etter avtale med gründerhuset

Serviceavgift inkl. mva

Innmelding med bedriftsinformasjon

Årsavgift:

Prisen viser årsavgiften: Serviceavgift inkl. mva og medlemskontigent


Firma

Kontaktperson

Vervet av


En feil oppsto
Vennligst se over at skjemaet er korrekt utfylt.
Registrering godkjent
Registreringen er nå gjennomført og du vil høre fra oss innen kort tid.