Bli medlem

Tønsberg og Færder Næringsforening er til for sine medlemmer. Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.
Medlemsfordeler:
 • Mulighet til å delta gratis, eller til medlemspris, på alle våre arrangementer
 • Gi andre medlemmer gode tilbud og motta tilbud fra øvrige medlemmer (medlemstilbud på våre hjemmesider)
 • Profilering via websider, sosiale medier osv.
 • Være vertskap på frokostmøter eller informasjonsmøter

Hvorfor bli medlem i Tønsberg og Færder Næringsforening?
 • Du får bidra til næringsutvikling i ditt område
 • Du får bidra til gjennomslagskraft og tyngde for næringslivet, og mulighet til å påvirke offentlige myndigheter gjennom TFN
 • Du får løpende oppdateringer på hva som er viktig
 • Du bygger nettverk og relasjoner, og blir automatisk invitert til våre arrangementer, både de som er åpne for alle (frokostmøter og informasjonsmøter) og de som kun er for medlemmer (generalforsamling/årsmøte, sommerfest og julebord).
 • Du får innpass på en sosial arena, vi har et godt samarbeid med blant annet de andre næringsforeningene i regionen og i Vestfold og NHO.
 • Du får faglig påfyll, interessante og dagsaktuelle foredrag, møter, konferanser og seminarer.
 • Du får bidra med innspill til faglig innhold og gode foredragsholdere
 • Du får inspirasjon, motivasjon og nyttige tips
 • Det er ingen begrensinger på hvor mange fra din bedrift som kan delta på våre arenaer


MEDLEMSKONTIGENT 2024

Årsavgiften er todelt: Kontingent (635 kr for alle) + serviceavgift (bedriftens omsetning avgjør beløp). 

Medlemspriser