Bli medlem

Vi ønsker ledere av virkomheter og et utvalg av medarbeidere velkommen. Et medlemsskap i næringsforeningen kan for den som er aktiv, gi både felleskap, nettverk, kunnskapspåfyll, medlemsfordeler og innflytelse!
Hvorfor bli medlem i Tønsberg og Færder Næringsforening?
 
 • Dere får tilgang til interessant, aktuell og kompetansegivende informasjon i nyhetbrev, møter og nettverk
   
 • Dere kan samarbeide med foreningens ansatte som hver dag jobber for å fremme næringslivets interesser 
   
 • Dere kan profilere bedriftens kompetanse og ansatte i rollen som vertskap på frokostmøter og arrangementer
   
 • Dere kan gi og få tilbud fra andre medlemmer via foreningens hjemmeside
   
 • Dere kan få nye partnere i foreningens ressursgrupper og i vårt nettverk av regionens nærings- og organisasjonsliv


MEDLEMSKONTIGENT 2024
 

Årsavgiften er todelt: Kontingent (635 kr for alle) + serviceavgift (bedriftens omsetning avgjør beløp). 
 
Priskategori Serviceavgift inkl. mva.
Personlig medlemsskap 325 kr.
Omsetning under 1,5 mill. 1250 kr.
Omsetning mellom 1,5-10 mill.  3287 kr.
Omsetning mellom 10-50 mill.  7406 kr.
Assosierte medlemmer 8425 kr.
Omsetning over 50 mill.  11687 kr.
Gårdeiere 11812 kr.
Assosierte medlemmer 8425 kr.
Bedrifter i Gründerhuset Etter avtale
Varehus og butikksenter Etter avtale