alt tekst
Kammegaten 6

Nettverk og historie

Tønsberg og Færder Næringsforening har representert næringslivet i råd og utvalg siden 1849.

I dag deltar vi i styret til Skagerak International School og har dialogmøter med politikere og ansatte i kommunene, fylkeskommunen og Stortinget. Vi møter i  kompetanseråd, klima- og miljøråd og inkluderingsråd. Vi er næringsallianse med NHO og næringsforeningene i Vestfold og Grenland og ansvarlige for Tønsbergprisen og Prospekt Tønsberg  sammen med Tønsberglivet. I tillegg har vi ressurs- og nettverksgrupper for utvalg av medlemmer med felles interesser og kompetansebehov.

27. september 2023 ble næringsforeningene i Tønsberg og Færder slått sammen, i 2018 kom Re Næringsforening inn og i 2008 Tønsberg Håndverk- og Industriforening. 
Kammegaten 6
Frem til 2022 holdt vi til i vårt eget hus i Kammegaten, som vi nå leier ut til gode samarbeidspartnere. I dag finner du oss på "Friends at Work" i Storgaten, og styret og medlemmene har tilgang til flotte møterom på "Stasjonen".

Håndverker- og industriforeningen ble etablert i 1849 og hadde 49 medlemmer. Byen hadde da 2000 innbyggerne i Tønsberg der kun 200 av disse var skatteytere, så foreningen var av stor betydning for utviklingen av byen. De første femti årene av sin tid leide foreningen rom på rådhuset, men det var et stort ønske om å eie noe eget.

I 1911 fikk foreningen høre at Kammegaten 6 var til salgs, og de slo til. Huset ble kjøpt av enkefru Arntzen for 22 000 kr, og det ble startet et arbeid for å tilpasse huset til foreningens behov. Ombyggingen ble kostbar grunnet økte priser som en følge av første verdenskrig, men foreningen fikk oppleve at det likevel var en god investering. 

Under andre verdenskrig ble huset okkupert av tyskerne, og det var et sørgelig syn som møtte foreningens medlemmer da de fikk huset tilbake etter frigjøringen i 1945. Huset hadde da behov for nok en totalrestaurering, og det ble lagt ned mangfoldige dugnadstimer slik at Kammegaten 6 igjen ble foreningens stolthet.

I årene etter krigen og frem til 1990-tallet var det møterom og foreningsaktivitet i 2. etasje, og restaurantdrift i 1.etasje. «Håndverkeren» og «Friluften» er kjente steder for mange.

Friluften, en restaurant i gamledager