Årsrapporter

Årsmøte er Tønsberg og Færder Næringsforenings øverste organ og holdes hvert år første kvartal. Her godkjennes årsberetningen og du finner våre digitale årsrapporter lengre ned på siden. 
Tønsberg og Færder Næringsforening er en frittstående og uavhengig forening. Formålet er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Tønsbergregionen