Årsrapporter

Årsmøte er Tønsberg og Færder Næringsforenings øverste organ og holdes hvert år første kvartal. Her godkjennes årsberetningen og du finner våre digitale Årsrapporter lengre ned på siden. 
Tønsberg og Færder Næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Tønsberg og Færder kommune.