Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved Tønsberg og Færder Næringsforening (TFNF) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, så lenge ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Næringsforeningen verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner
Med det formål å ivareta medlemskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i TFNF og for våre databehandlere og vår dataleverandør Dcode AS og Atea AS Avd Sandefjord.
Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Opplysninger om nye medlemsbedrifter og hovedkontakt kan bli publisert på www.tfnf.no og på TFNF sin Facebook og LinkedIn, innmelding som medlem i TFNF gjelder som samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på www.tfnf.no slettet.

TFNF samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedrifter. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din arbeidsleder, eller med TFNF. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

 

Påmelding til kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement
På nettsiden kan du melde deg på kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til dette blir benyttet til det formål å administrere aktiviteten. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Navn og bedrift vil komme frem på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Etter seminaret/møtet er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra virksomhets navn bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Dcode AS. Det er kun TFNF og Decode AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom TFNF og Decode AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Betalingsinformasjon
Når du forhåndsbetaler for et kurs eller deltagelse på møter og arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Dcode AS som databehandler for betalingsinformasjonen.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. TFNF bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden: Cookiebot.

Tredjeparters nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f.eks. LinkedIn). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på vårt nettsted er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar.

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger TFNF har lagret om deg, ved å gå inn på Min side. De opplysninger som ligger der, er de samme som de TFNF har lagret i sin medlemsdatabase. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. På Min side kan du også endre eller slette enkelte opplysninger som er lagret om deg. Du kan også ta kontakt med TFNF for å utøve dine rettigheter.

Hvilke rettigheter har den registrerte?
Du har rett til innsyn i personopplysningene TFNF behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. TFNF kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til TFNF. Dersom du mener at TFNFs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Klagerett
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside.


Kontaktinformasjon
Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig daglig leder.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarliges representant styreformann.
 

09.02.2024