Side

Ansatte og styret

Tønsberg og Færder Næringsforening har daglig leder ansatt på heltid og en innleid administrator på deltid.
Vi ønsker være tilgjengelige for dere og tar imot innspill og spørsmål. - ta gjerne kontakt direkte til hver enkelt av oss.

TFN har et aktivt styre som møtes hver måned. Er du nysgjerrig på hva det innebærer å sitte i styret; ta kontakt så formidles du videre til vår valgkomité.
Vår adresse:
Besøksadresse: Storgaten 30-32, 3126 Tønsberg
Postadresse: Kammegaten 6, 3110 Tønsberg

Ansatte

Kirvil Håberg, Tønsberg Blad
Vivil Hunding Strømme
Daglig leder - starter 1.mars 2024
privat bilde
Cecilie Asplin
Administrasjonskonsulent
48 01 77 34

Styret 2023 – 2024

STYRET I TFN

Styret er aktivt og møtes minst 6 ganger i året, med unntak av juli.  Daglig leder deltar på styremøtene. Avhengig av hva som skal behandles, kan det inviteres aktuelle personer til deler av møtene for å informere eller bli orientert. For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av innspill. Alle medlemmer oppfordres derfor til å spille inn aktuelle saker som ønskes behandlet. Innspill og forslag kan ytres til daglig leder, eller direkte til ett eller flere av styremedlemmene.

Fredrik Aas
Styreleder
Aas Økonomistyring As
466 30 390
Fredrik L. Høivik Nilsen
Nestleder
Murmester Dag Arne Nilsen AS
930 08 231
Hanna A. Kirsebom
Styremedlem
DNB
913 64 046
Heidi C.Aas Larsen
Styremedlem
Tenden
920 64 699
Otto A. Winterstad
Styremedlem
EDH Utleie
976 46 000
Rita Furan
Styremedlem
Flyt Ledelse
920 64 932
Nicolaus Wedel Jarlsberg
Varamedlem
Jarlsberg Hovedgård
Tor Lie
Varamedlem
UDT Reklameprodusenten
928 85 290
Medlemskap hos oss

Medlemskap hos oss

Tønsberg og Færder Næringsforening er til for sine medlemmer. Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.