Bilde av hav og logo

- En viktig milepæl er landet

06. september | Tekst : Redaktør
Før Håvard Løkke takket ja til nye muligheter i lokal kompetansebedrift, var en prosess spesielt viktig å lande – sammenslåingen av næringsforeningene i Færder og Tønsberg.

 

- Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser. Med sammenslåingen får vi en slagkraftig organisasjon med et større tilbud og flere møteplasser til medlemmene. Dette har vært en av mine fremste oppgaver som daglig leder og noe vi har jobbet med over flere år. Jeg er veldig glad for at styrene nå har besluttet å slå næringsforeningene sammen, sier Løkke.

 

Bedre rustet gjennom samarbeid

Forrige uke ble det kjent at næringsforeningene i Færder og Tønsberg slås sammen. De siste to årene har samarbeidet blitt testet i praksis. Sammen har styrene jobbet i konkrete prosjekter for å styrke arbeidet med lokalsenter og dialog med kommunene. Løkke mener en kombinasjon av tålmodighet og konkrete resultater er avgjørende i slike prosesser.

- Ved å jobbe sammen skapes tillit og felles bevis på at samarbeid lønner seg. Vi har fått til mye gjennom samarbeid de siste årene, både mellom næringsforeningene og med Tønsberglivet og kommunene. I regionen vår har vi alle forutsetninger på plass. Gjennom samarbeid står vi bedre rustet til å bygge et attraktivt Tønsberg og Færder, sier Løkke.

 

Løkke vil berømme styrene i foreningene som har vært åpne for å jobbe sammen på nye måter. Tor Lie, styreleder i Færder Næringsforening, har vært en pådriver for sammenslåingen og mener en samlet forening vil tjene medlemmene.

- En sammenslåing gir bedre ressursutnyttelse og foreningen mer tyngde og gjennomslagskraft. Flere næringsforeninger har gjennom sammenslåinger klart å dra ut stordriftsfordeler, samtidig som lokale interesser ivaretas gjennom nettverksgrupper. Vi opplever dessuten et uutnyttet potensial i det interkommunale samarbeidet – med en sammenslåing går næringslivet foran og viser vei, sier Lie.

 

Lie understreker at en åpen og tillitsfull dialog mellom styrene har vært avgjørende for en sammenslåing.

- Vi har hatt en god prosess preget av gjensidig respekt. Jeg vil takke Håvard for god og tålmodig prosessledelse. En ny daglig leder tar over en robust næringsforening som er godt rigget for videre utvikling.

 

Skape flere lokale arbeidsplasser

Nå går ferden videre til Flyt Ledelse for Løkke. På Stasjonen i Tønsberg har Flyt etablert et sterkt kunnskapsmiljø innen ledelse og strategi, med kunder fra hele landet.

- Jeg er imponert over hvordan Flyt på få år har bygget en sterk nasjonal posisjon. Jeg ser frem til å jobbe mer rendyrket med fag igjen og bidra til å utvikle et spennende vekstselskap. Sånn sett leverer jeg på målet til næringsforeningen om å skape flere lokale arbeidsplasser, smiler Løkke og legger til:

- Det er en tid for alt og et attraktivt tidspunkt å overta stafettpinnen i næringsforeningen. Banker hjertet ditt ekstra for utviklingen av regionen vår, så rekk opp hånden, oppfordrer Løkke.