Frank og Tom: - Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser

Frank og Tom: - Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser

11. oktober | Tekst : Redaktør
På Quo Vadis-konferansen 26. oktober møter Frank Pedersen og Tom Mello et samlet næringsliv for første gang som ordførere. 2023-versjonen av konferansen har kompetansegap som tema.

- I Tønsberg og Færder er vi ett bo- og arbeidsmarked. Skal vi tette kompetansegapet må vi jobbe sammen, istemmer Frank Pedersen og Tom Mello.

Årets tema er noe de ferske ordførerne brenner for og på konferansen får de besøk av partikollega Jan Tore Sanner. Den tidligere statsråden skal dele sine betraktninger om hvordan livslang læring er den nye normalen.

- I sin andre regjeringsperiode la Solbergregjeringen frem kompetansereformen – Lære hele livet. Kompetansereformen har som mål å tette kompetansegapet, det vil si gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Dette er et tema vi engasjerer oss sterkt i, understreker Frank Pedersen.

Mind the gap

Quo Vadis har lange tradisjoner som et årlig treffpunkt for næringsdrivende og offentlige beslutningstagere. Hvert år skal konferansen løfte fram tidsaktuelle og relevante temaer.

- Syv av ti bedriftsledere er bekymret for om de har riktig kompetanse i bedriften sin. Skal vi lykkes med omstillingen av næringslivet, er vi avhengig av å tette kompetansegapet, sier arrangør Håvard Løkke i Tønsberg og Færder Næringsforening, og viser til tall fra samarbeidspartner PWC.

Under overskriften «Mind the gap» skal det diskuteres hvordan et samfunn i hyppig endring kan sikre nok og rett kompetanse til den omstillingskraften vi trenger. I tillegg til Sanner er en rekke andre innledere invitert til å utforske temaet.

- Samtidig som behovet for kompetanse er stort, har vi et økende utenforskap hvor stadig flere står utenfor arbeidslivet. Dette skal blant annet Aiman Shaqura snakke om. Aiman gikk fra å pante flasker som liten gutt, til å gründe flere selskaper med en total omsetning på over 100 millioner kroner. I tillegg står han bak suksessfulle prosjekter som “Give a Job” og “Charge Inclubator”, hvor han nettopp jobber for å motvirke utenforskap, sier Løkke.

Kunstig intelligens og kulturkrasj

Mange er opptatt av hvordan teknologi både kan bidra til å øke kompetansegapet, men også er en del av løsningen. Dette er et tema Annita Fjuk, leder for kompetanse og innovasjon i Digital Norway, skal ta for seg.

– Hun stiller spørsmål ved om kunstig intelligens er vår nye superhelt for kompetanseutvikling, og vil gi nyttige tips om hvordan vi best skal kunne ta del i den datadrevne økonomien, sier Løkke.

Mangfold og kulturutvikling i bedrifter er også et tema både ledere og ansatte er opptatt av. Fra nabobyen Sandefjord kommer fransk-norske Cécile Moroni med et skråblikk på kulturforskjeller.

- Ved å fremme mangfold og inkludering kan man bidra til å tette kompetansegapet. Cécile har den unike kombinasjonen av omfattende næringslivsbakgrunn og yrke som standupkomiker. Vi gleder oss til hennes krasjkurs i kulturkrasj, forteller Løkke, som legger til at konferansier for dagen er Andreas Wahl.

- Andreas er en dyktig fysiker, vitenskapsformidler og programleder, kanskje best kjent fra Folkeopplysningen fra NRK. Dessuten er han jo kortreist, noe som selvsagt teller positivt, smiler Løkke.

- Verdifull møteplass

Quo Vadis arrangeres i år for 29. gang, og for Frank og Tom er det deres første møte med et samlet næringsliv som ordførere. Begge understreker betydningen av å bygge gode møteplasser mellom næringslivet og det offentlige.

-  Dette er en verdifull møteplass hvor vi kan diskutere felles løsninger på problemer og muligheter. For oss er det avgjørende å ha arenaer hvor vi kan møte folk direkte for å lytte, lære og diskutere sier Mello, og får støtte av sin ordførerkollega som legger til;

- Dessuten er det en gylden anledning til å presentere oss for et samlet næringsliv. Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser. Gjennom å bli bedre kjent får vi til et godt samarbeid, avslutter Pedersen.