På vei hjem, arbeidere i tidligere tider på Kaldnes Mekaniske
Gratis
På vei hjem, arbeidere i tidligere tider på Kaldnes Mekaniske

Kaldnes Vest, møt grunneiere og kommuneplanleggere 8. mai 24

08. mai | Tekst : Vivil Hunding Strømme

Vil dere engasjere dere i utviklingen av Kaldnes Vest? Tønsberg og Færder Næringsforening søker medlemmer som vil bidra. Neste frist som gjelder er 26. mai. Da sender vi høringssvar om plan for strategi- og prinsipper og trenger deres innspill. 

Meld dere på her for å møte grunneiere og kommuneplanleggere på området 8. mai fra 14 til 16


 
De siste årene har Færder og Tønsberg kommune sammen med private grunneiere og fylkeskommunen, jobbet fram et forslag til en strategi- og prinsipplan for Kaldnes Vest. Kommunene har felles ambisjoner for transformasjon av området og ønsker at dette skal bli et attraktivt, bærekraftig og fremtidsrettet sted å jobbe, bo og besøke. I vedtatte kommuneplaner er arealformålet for Kaldnes Vest endret fra «industri/næring» til «bebyggelse og anlegg». Vil dere engasjere dere i utviklingen? 

Med et samlet areal på 174 dekar er Kaldnes Vest et av de største, sentrumsnære transformasjonsområdene i Vestfold. Til sammenligning er Tjuvholmen, Aker Brygge og Vestbanen i Oslo 160 dekar. Hva kan arealene brukes til de nærmeste årene, og hvilken retning vil vi gå i den lengre trinnvise transformasjonen av området?

Medvirkningsprosesser som denne vi inviterer til nå, går parallelt og koordinert med det formelle plan- og utviklingsarbeidet. Vi ønsker å delta i  arenaer for samskaping og samarbeid på tvers av private, offentlige og ideelle aktører, og støtter at kommunene etablerer et program for organisering av midlertidig aktivitet og områdemodning. Kaldnes Vest kan bli en pilotarena for prosjekter som utforsker boformer, grønn mobilitet, ny næringsutvikling og nye forretningsmodeller. 

Felles strategi- og prinsipplan for kommunene Tønsberg og Færder, februar 2024

Næringsanalyse Kaldnes Vest, utvikling av et industriområde.  Vista Analyse 2022

Kommunes sider for høring Færder

Kommunes sider for høring, Tønsberg


Kaldnes Mekaniske Verksted A/S ble etablert i 1899 og hadde i nesten 100 år flere hundre arbeidsplasser. Den offshorebasert industrivirksomheten som fortsatte på området, er i dag så og si avviklet. Utfasingen av arealkrevende industri åpner for transformasjon med høy konsentrasjon av arbeidsplasser. Arealene mellom det tidligere industriområdet og Ramberg friområde benyttes i dag til blandet næring og tjenesteyting.