Illustrasjon fra arkitekt
Politiske prosesser

Plan- og byggesaksgang

03. juni | Tekst : Vivil Hunding Strømme
Tønsberg og Færder Næringsforening fremmer næringslivets interesser og ønsker å skape et godt samspill mellom næringslivet, myndigheter og andre samfunnsaktører. Innen plan- og byggesak er det alltid mange konkrete saker å jobbe med. 

Tjøme sentrum
 

Vi håper mange har gitt innspill til Færder kommune om detaljreguleringen for Tjøme sentrum.

Det har vært fokus i media på arkitektonisk utforming og Tjømes tradisjonelle bebyggelse, lave saltaksbygninger med panelbekleding og et næringsliv preget av småhandel og tjenestetilbud. Prinsippsaken og overordnede føringer rommer imidlertid mye mer. Vi har merket oss at Færder kommune i videre arbeid skal være i løpende dialog med næringsinteressene og grunneierne i - og inntil planområdet.

Færder Næringsforening har vært aktiv i medvirkningsprosessene gjennom årene, og nå er det opp til Tønsberg og Færder Næringsforening å ta stafettpinnen videre. Tjøme er et viktig sentrum hele året, og vi gleder oss over at transformasjonen er i gang og vi får utvikling av et levende sentrum for bo, besøk og bedrift.
 

Les mer på kommunens nettsider

 


Byggeløftet


Styret og daglig leder i TFN har jevnlig dialog med ordfører og varaordfører, kommunedirektør og utvalgsledere i Tønsberg og Færder. I forrige møte med Tønsberg kommune orienterte Torunn Årset om hva de gjør for å tilby god plan- og byggesaksgang.

Styret ble positivt overraskt over hvor metodisk kommunen jobber med å skaffe seg innsikt og kunnskap. Arbeidet kalles «Byggeløftet». Vi tror på løftet og vi ser at dette kan bli et løft.

Alle kommunalt ansatte i areal, bygg og landbruk, og alle de som søker om å få bygge, er mennesker. Designdrevet innovasjon som metode er derfor velegnet, siden den avdekker alt fra mangler i tekniske saksbehandlingssystemer - til rykter som får gå når f.eks. en enkeltsak ikke gikk som forventet.

Det har vært nyttig å bidra i intervjuer og workshops i denne prosessen. Vi vet at Færder kommune vil ta i bruk samme metodikk i sin utvikling av plan- og byggesaksgang. Har du tanker og erfaringer med byggesak? Ta gjerne kontakt.

Les mer på nettsidene til Tønsberg kommune