Skjemklipp som viser Forms skjema som skal fylles ut
Medlemsnytt

Vil dere oppdatere kontaktopplysninger i vår nye sikre database?

14. juni | Tekst : Vivil Hunding Strømme
Nå som næringsforeningene i Færder og Tønsberg er slått sammen, er DCode og Getynet leverandør av hjemmesiden og medlemssystemet vårt. Vil dere hjelpe oss å få orden? Dere kan enten gå inn i løsningen og redigere selv, eller svare på dette Microsoft Forms skjemaet