Om oss

OM TFN
Tønsberg og Færder Næringsforening jobber for våre medlemmer og har lange tradisjoner i å ivareta regionens næringsliv. TFN setter viktige saker på agendaen og er en sentral møtearena. Vi er en politisk nøytral organisasjon og opptatt av å tenke lokalt så vel som regionalt.

Står på for våre medlemmer
Tønsberg og Færder Næringsforening skal arbeide for en positiv næringsutvikling til beste for foreningens medlemmer og regionen. Dette vil TFN oppnå gjennom samarbeid med offentlige myndigheter, samt gjennom arrangementer, prosjekter og møter som fokuserer på næringslivets behov og på saker som er viktige for foreningens medlemsbedrifter. TFN vil være en aktiv bidragsyter for å utarbeide målsettinger for næringspolitikk, næringsarealer, kommunikasjon og annen infrastruktur. Foreningen har i dag ca. 450 medlemmer.

 

En sentral møteplass
TFN arrangerer mange viktige arenaer med lokal forankring, som er viktige for god kontakt næringsdrivende imellom og mellom offentlig og privat næringsliv. Vi arrangerer ca. 10 frokostmøter i året med ulike temaer, samt medlemsmiddag, informasjonsmøter, Quo Vadis, sommerfest, julebord og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer, og avholdes fortrinnsvis med medlemmer som vertskap.


Vi engasjerer oss i saker som våre medlemmer setter på agendaen


Hos oss får du
icon

Kompetanse

TFN ønsker skape gode arenaer for kunnskapsdeling og bygge solide broer mellom næringslivet og det offentlige. Vår samlede kompetanse sier noe om vår evne til å gi gode råd, levere vellykkede prosjekter og å skape næringsattraktivitet i møte med ulike forventninger, situasjoner og faglige utfordringer.

icon

Nettverk

Det er medlemmene som har skapt TFN og gjort virksomheten til det den er i dag. Sammen skal vi derfor videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft for hvert enkelt medlem gjennom nettverksarenaer. TFN skal skape et godt faglig, sosialt og lønnsomt nettverk bygget på sterke og gode relasjoner.

icon

Rammevilkår

Stø kurs, forutsigbarhet og gode rammevilkår er helt avgjørende for å skape et konkurransekraftig og robust næringsliv. Vi skal derfor være en synlig og tydelig pådriver for utvikling av en offensiv næringspolitikk.

icon

Vekst

Å være en forsterker for innovasjon og næringsvekst innebærer at TFN både skal bidra til å tiltrekke nye bedrifter og til å legge til rette for å dyrke fram bærekraftige virksomheter og prosjekter som kan utvikles i vår region.

Historie

Historie

Foreningen har utviklet seg gjennom organisk vekst, samt flere sammenslåinger opp gjennom årene.
Våren 2008 slo Tønsberg Håndverk og Industriforening og Tønsberg Næringsforening seg sammen til Tønsberg Næringsforening (TNF).
I forkant av kommunesammenslåingen mellom Tønsberg og Re, slo TNF seg sammen med Re Næringsforening i 2018. Tønsberg og Færder næringsforening (TFN) så dagens lys 27.september 2023, etter en sammenslåing av næringsforeningene i Tønsberg og Færder.
Med våre ca. 450 medlemmer utgjør vi i dag en betydelig medlemsorganisasjon for vårt regionale næringsliv med en viktig rolle i å påvirke politiske beslutninger som engasjerer næringslivet.