Om oss

Tønsberg og Færder Næringsforening er talerør for regionens næringsliv i møtet med offentlige ansatte og folkevalgte. Foreningen samarbeider med egne medlemmer, fagnettverk, organisasjoner og foreninger i arbeidslivet for å arrangere medlemsmøter med faglig og relvant innhold. 

Foreningen har i dag ca. 450 medlemmer og er en sentral møteplass for samarbeid om næringsutvikling.


Hos oss får du
icon

Kompetanse

TFN ønsker skape gode arenaer for kunnskapsdeling og vil bygge solide broer mellom næringslivet og det offentlige. Vår samlede kompetanse sier noe om vår evne til å gi gode råd, levere vellykkede prosjekter og å skape næringsattraktivitet i møtet med ulike forventninger, situasjoner og faglige utfordringer.

icon

Nettverk

Det er medlemmene som har skapt TFN og gjort virksomheten til det den er i dag. Sammen skal vi derfor videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft for hvert enkelt medlem gjennom nettverksarenaer. TFN skal skape et godt faglig, sosialt og lønnsomt nettverk bygget på sterke og gode relasjoner.

icon

Rammevilkår

Stø kurs, forutsigbarhet og gode rammevilkår er helt avgjørende for å skape et konkurransekraftig og robust næringsliv. Vi skal derfor være en synlig og tydelig pådriver for utvikling av en offensiv næringspolitikk.

icon

Vekst

Å være en forsterker for innovasjon og næringsvekst innebærer at TFN både skal bidra til å tiltrekke nye bedrifter og til å legge til rette for å dyrke fram bærekraftige virksomheter og prosjekter som kan utvikles i vår region.